Новые таможенные лимиты для Украины

03/05/2022

Доброго дня, колеги.

Інформуємо, що з 30 квітня поштові відправлення до 150 євро для фізосіб звільнені від оподаткування ПДВ та митом.

Закон №1998, яким встановлені пільги з ПДВ та мита для товарів, ввезених в Україну міжнародними поштовими та експрес-відправленнями, вартість яких перевищує еквівалент 150 євро, опубліковано.

Законом визначено відповідальними за нарахування та сплату до бюджету податку на додану вартість у разі ввезення товарів на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях оператора поштового зв'язку, експрес-перевізника. Розмір неоподаткованого мінімуму становить еквівалент 150 євро. До 30 квітня для звичайних фізосіб неоподаткований мінімум при пересиланні товарів у відправленнях  становив 100 євро.

 

Please be informed that from April 30, postal items with value up to EUR 150 for individuals are exempt from VAT and customs duties.

Law №1998, which establishes VAT exemptions and duties on goods imported into Ukraine as international postal and express items, which value exceeds the equivalent of 150 euros, has been published.

The law defines that responsible for charging and paying value added tax to the budget in the case of import of goods into the customs territory of Ukraine in international postal and express items are the postal operators and express carriers. The amount of the tax-free minimum is equivalent to 150 euros. Until April 30, for ordinary individuals, the tax-free minimum when sending goods in international postal and express items was 100 euros.

 

Informujemy, że od 30 kwietnia przesyłki pocztowe do kwoty 150 EUR dla osób fizycznych są zwolnione z podatku VAT i cła.

Uchwała nr 1998, która ustanawia zwolnienia od podatku VAT i cła na towary importowane na Ukrainę za pośrednictwem międzynarodowych przesyłek pocztowych i ekspresowych, których wartość przekracza równowartość 150 euro, została opublikowana.

Uchwała określa osoby odpowiedzialne za naliczanie i wpłacanie do budżetu podatku od towarów i usług w przypadku wwozu na obszar celny Ukrainy towarów w międzynarodowych przesyłkach pocztowych i ekspresowych operatora pocztowego, przewoźnika ekspresowego. Kwota wolna od podatku wynosi równowartość 150 euro. Do 30 kwietnia, dla osób fizycznych, minimalna kwota wolna od podatku przy wysyłaniu towarów w przesyłkach wynosiła 100 euro.

Дякую.


 

 

Авторизируйтесь на сайте:
Войти через Вконтакте